Botter BU210

De bouw en geschiedenis van de Bunschoter Botter BU210

BU 210 bouw in de loodsBU 210 uit de loodsBU 210 te waterlating

Bouw en geschiedenis van de Bunschoter Botter BU 210

Een beknopt overzicht van de bouw van de BU 210

 •   1980-1984 is door het bestuur van de watersportvereniging De Eendracht de mogelijkheden voor de bouw en het beheer van een nieuwe botter onderzocht.
   Maar in beslag genomen door het besturen van de vereniging zag men geen mogelijkheden hiermee verder te gaan.

 • 1984 Het idee wordt door andere overgenomen,want op 7 December wordt ten overstaan van notaris J.Prins de stichting Bunschoter Botter BU.210 opgericht.
   De oprichters zijn : W.de Graaf Gemeentesecretaris van Bunschoten,Mr.J.Prins notaris te Amersfoort,mr.F.J."t Hoen te Bunschoten,A.Grundmann te Bunschoten en W.Heinen te Spakenburg. De doelstelling van deze stichting was tot de bouw van een nieuwe botter te komen.

 • 14 Mei 1985. Om 16.00 uur werd,onder grote belangstelling,door de werknemers de kielbalk gelegd. De kiel ruste op een grote balk,die later de mast moest worden.

 • 20 Mei 1985. De vier werknemers treden officieel in dienst.

 • 19 December 1985. Een gedeputeerde,de Hr. J,Hoekstra,van de provincie Utrecht bezoekt de werf,wat resulteerde in medewerking en grote betrokkenheid van de provincie.

 • 18 Augustus 1986. Het casco van de botter verlaat de loods waarin zij is gebouwd.

 • 25 Augustus 1986. De officieuze ter waterlating.

 • 20 November 1986. Dit was de laatste dag van het dienstverband van de werknemers. Zeger Nieuwboer noemt ze vaklui en dat is een groot compliment.

 • 29 November 1986. Om 14.00 uur in zeer dichte mist blies de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht Jonkheer drs. P.A.C.Beelaerts van Blokland op een koperen scheepstoeter,waarna onder luid applaus van de aanwezigen,de BU 210 van de helling gleed.

 

Bottergeschiedenis

Botters
Alle havens in diverse plaatsjes rond de Zuiderzee lagen vroeger vol met allerlei houten visserschepen : botters,bonzen,pluten,aken en jollen. In totaal wel zo'n 2.000 stuks. Van die enorme vloot is ongeveer 5 procent bewaard gebleven. De grootste verzameling van deze schepen ligt in de haven van Spakenburg, gelegen aan het Eemmeer.
De botters waren flinke zeewaardige zeilschepen. Maar liefst vier zeilen kunnen worden gehesen. Meestal blijft het bij het grootzeil en de fok. Is er niet teveel wind, dan kan voorop het schip de kluiver worden opgezet en op het achterschip de bezaan. Botters zijn vrijwel geheel van eikenhout gebouwd. Ze hebben geen kiel, maar daarvoor in de plaats wordt het schip met de zwaarden aan de zijkant op koers gehouden.

De BU 210
Botters werden gebouwd op verschillende scheepswerven langs de Zuiderzee. Door de slechte vooruitzichten voor de visserij, door de afsluiting van de Zuiderzee en later door de komst van de ijzeren schepen, gleden al in het begin van de 20ste eeuw de laatste nieuwe botters van de helling.
In de jaren tachtig wilde de gemeente Bunschoten beschikken over een eigen botter. Pogingen om een bestaand schip te kopen mislukten. Na veel wikken en wegen werd daarom een heel nieuw schip op stapel gezet op de eeuwenoude Botterwerf in Spakenburg : de BU 210. Voor dit nummer werd gekozen omdat het hoogste visserijnummer dat ooit was uitgegeven, BU 209 was.
Tijdens de retauratie van de Werf werden op de zolder de oude mallen van de Zuiderzeebotter en de Kubbeboot (open bijbootje van de botter) gevonden.Aan de hand van deze Kubbebootmallen werd een Kubbeboot gebouwd en dat ging goed ,men kon het nog.
De BU 210 is daarna,als werkgelegenheidsproject, op geheel originele wijze gebouwd.
Na een bouwtijd van ruim een jaar was het schip in 1986 klaar. Het is daarmee het jongste schip van de bottervloot in Nederland.

Ligplaats
De BU 210 heeft haar vaste ligplaats in de Oude Haven van Spakenburg. In deze eeuwenoude havenkom ligt de grootste bottervloot van ons land. Aan de haven ligt ook de Botterwerf waar het schip in 1986 is gebouwd.

De BU 210 maten en gewichten

De BU 210 weegt          22,5 ton
Lengte over de stevens   13.50 mtr.
Breedte op berghout          4.25 mtr.
Masthoogte                       14 mtr.      
Groot zeil                           40 m2
Fok                                     40 m2
Grote kluiver                      25 m2
Kleine kluiver                     15 m2
Bezaan                               15 m2
Bun (open verbinding)  2500 ltr.